Geboortejaar Maarten Luther

Geboortejaar Maarten Luther

Vorige Volgende

Gebruik de rewind-forward knop om door de tijdlijn te scrollen.

Op 10 november 1483 wordt in het gezin van de tamelijk arme, maar hardwerkende mijnwerker Hans Luther en Margarethe Lindemann te Eisleben een (tweede) zoon geboren; hij wordt de dag daarna gedoopt in de Petrus- en Pauluskerk, waarbij hij de naam Martin krijgt, naar de heilige van die dag: Martinus van Tours.

Dat Maarten Luther later de eerste kerkhervormer wordt, kon niemand voorzien; hij studeert vanaf 1501, op wens van zijn vader, rechten in Erfurt waar hij in 1505 de graad van ‘magister artium’ (d.w.z. meester in de vrije kunsten, een soort master-titel) behaalt. Maar in de zomer van dat jaar belooft hij, bij het dorpje Stotternheim, tijdens een doodservaring in een hevig onweer, de heilige Anna dat hij monnik zal worden. Daarop trekt hij in Erfurt het klooster in van de Augustijner Eremieten. Na twee jaar wordt hij tot priester gewijd. Luther werkt enige tijd aan de in 1502 gestichte universiteit van Wittenberg als docent theologie en promoveert daar in 1512 – bij Andreas Bodenstein von Karlstadt. In dat jaar wordt Luther professor in Wittenberg, waar hij ook regelmatig preekt. Intussen doet hij een ontgoochelende ervaring op met zijn reis naar Rome in 1511: grote teleurstelling over de onzedelijkheid in de ‘heilige stad’ van de paus.

Luther houdt als docent in Wittenberg ‘Voorlezingen’ over de Psalmen, de Brief aan de Romeinen, die aan de Galaten en die aan de Hebreeën. Zijn existentiële probleem is zijn visie op God: hoe komt het ooit weer goed tussen God en mens? Zijn exegetische studies brengen hem verder: vanuit de Psalmen (31, 32, 51, 71 e.a.) wordt hem een nieuw inzicht gegeven in Gods gerechtigheid, waarna de bevestiging hiervan volgt bij zijn studie van Romeinen 1 vers 17: De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. De mens wordt door God gerechtvaardigd alleen vanwege het lijden en sterven van Christus. Hier gaat de poort naar het paradijs open – door genade alleen! Nauw hiermee hangt samen Luthers ‘theologie van het kruis’.

De gevolgen van deze ontdekking blijven niet uit. Als in 1517 de aflaathandel zich ook in Luthers omgeving voordoet, stelt Luther een reeks van 95 stellingen op die hij publiek maakt door ze op 31 oktober 1517 te bevestigen op de deur van de slotkapel van Wittenberg. Dit wordt als het startsignaal gezien van de reformatie van de kerk in de 16e eeuw.

Lees verder bij 1517.

Luther zegt ‘dat het aangenaamste leven is: een middelmatig inkomen hebben, leven met een vrome, gewillige gehoorzame vrouw, in vrede en eendracht; met weinig kunnen volstaan, tevreden zijn, en God danken’.

Selecteren

Geef de volgende types weer