Symposium 'De Heidelberger in prediking en catechese'

08-04-2013

Ter gelegenheid van 450 jaar Heidelbergse Catechismus wordt er op zaterdag 1 juni 2013 in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Gouda een symposium georganiseerd over De eenvoudige Heidelberger.

Het symposuim De Heidelberger in prediking en catechese zal op zaterdag 1 juni 2013 van 10.00 uur tot 14.30 uur gehouden worden.

Het programma is als volgt:
Opening: ds. A. Schreuder, voorzitter van de Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO)
Lezing: 'De betekenis van de Heidelberger, toen en nu' prof. dr. A. Baars

Verdere uitwerking in twee causerieën:
1. De actualiteit van zondag 8 in de catechese - drs. J. van Mourik
2. De preek over de wet in een postmodern klimaat - ds. W. Visscher

Afronding: forumbespreking o.l.v. J.H. Mauritz.

Kosten voor het symposium (inclusief koffie, soep en broodjes) bedragen € 12,50.Tevens is er een collecte voor het werk van de CGO.

Datum: zaterdag 1 juni 2013
Locatie: Kerkgebouw Ger.Gem. te Gouda, Nieuwe Gouwe Oostzijde 2b
Opening: 10.00 uur
Sluiting: 14.30 uur

Voor meer informatie klik hier. Voor de flyer klik hier.


Newsletter

  After your subscription, you can select the newsletter(s) you want to subscribe to:

  - Refo500 Academic Newsletter
  - Refo500 Newsletter Dutch
  - Refo500 Newsletter English
  - Refo500 Newsletter German

 • Manage your subscription