Veelgestelde vragen

Hieronder staan enkele veelgestelde vragen. Is je vraag er niet bij? Laat het ons weten via het contactformulier.

1. Wat is de reformatie?

De reformatie is een 16e-eeuwse beweging van vernieuwing en verandering, begonnen met de actie van de Duitse hoogleraar Martin Luther. Hij maakte in 1517 in de Duitse stad Wittenberg zijn 95 stellingen bekend, met daarin kritiek op de toestand in de kerk. Deze actie wordt beschouwd als het startschot van wat later bekend werd als: de reformatie. Na deze gebeurtenis volgden de ontwikkelingen elkaar snel op, waardoor in heel Europa grote veranderingen plaatsvonden op allerlei gebied.

2. Is de reformatie alleen protestants?

Uit de reformatie van de 16e eeuw zijn inderdaad de protestantse kerken voortgekomen. Deze beweging heeft echter in de katholieke kerk ook grote invloed gehad. De katholieke kerk kende namelijk haar katholieke hervorming (ook wel contrareformatie genoemd). Refo500 heeft ook aandacht voor de katholieke hervorming.

3. Over welke tijd hebben jullie het?

Refo500 laat de tijd van de reformatie beginnen bij de geboorte van Martin Luther in 1483 en laat haar doorlopen tot en met de Vrede van Münster in 1648. Refo500 wil laten zien dat gebeurtenissen uit die tijd nog steeds van belang zijn. Dus het gaat ook over anno nu.

4. Wat is Refo500?

Refo500 is het internationale platform dat deskundigheid, kennis, ideeën, activiteiten en produkten aanbiedt naar aanleiding van 500 jaar reformatie.

5. Wat wil Refo500?

Naar aanleiding van de 500e geboortedag van de reformatie wil Refo500 bij een breed publiek even breed aandacht geven aan de betekenis van de reformatie. De focus daarbij is o.a. historisch, theologisch, religieus, politiek, sociaal en cultureel.

6. Waarom een internationaal platform Refo500?

Samen kun je vaak meer dan alleen. Refo500 brengt daarom partners uit de hele wereld met elkaar in contact om samenwerking te bevorderen, ideeën en plannen uit te wisselen etc.

7. Is Refo500 protestants of reformatorisch?

Nee, Refo500 gaat uit van een onafhankelijke stichting, niet gebonden aan een kerk of confessie.

8. Wat is de missie van Refo500?

Refo500 legt verbindingen tussen thema's uit de tijd van de reformatie en onze tijd, tussen toen en nu, tussen mensen en reformatiegeschiedenis. Kortom, Refo500 staat voor: Connecting you, then and now.

9. Waarom zou ik mij bezighouden met iets dat lang geleden gebeurd is?

Relevantie is een belangrijk woord voor Refo500. Dat betekent dat het niet zozeer gaat om feitjes en weetjes van vroeger, maar vooral om wat je daar vandaag aan hebt. Dat geldt ook de grote invloed van de reformatie op allerlei gebied, waar nu nog veel van te zien is.

10. Wie zijn de partners van Refo500?

Aan Refo500 doen o.a. universiteiten, musea, kerken mediapartners, steden, algemene partners etc. mee.

11. Kan ik ook meedoen met Refo500?

Iedere organisatie die het doel van Refo500 onderschrijft, kan meedoen via een partnership. Individuele personen kunnen geen partnership aangaan. Lees hier meer.

12. Ik ben wetenschapper. Wat heb ik aan Refo500?

Refo500 heeft speciaal voor academische instellingen een wetenschappelijke afdeling RefoRC opgericht. De website van RefoRC vertelt je meer daarover.

13. Wat staat er op het programma?

Refo500 geeft op allerlei manieren aandacht aan de reformatie: reizen, boeken, studiedagen, tentoonstellingen, concerten, conferenties etc. De agenda op deze website vertelt je er alles van.

14. Stopt Refo500 na 2017?

De belangstelling voor het Refo500 is dusdanig, dat het platform ook na 2017 zal blijven bestaan. Op welke wijze, is nu nog niet bekend.

 


Reageer op dit artikel

6 Reacties

23 oktober 2016, 19:13

Doortje

Aandacht voor de schaduwzijden van de reformatie zou niet misstaan.. Lijkt me onontbeerlijk.. Ben benieuwd of iemand dit gaat oppakken. Vond zojuist bijv. een artikel waarin de vinger gelegd wrodt op het bloedstollende antisemitisme van Luther. In plaats van de JOden lief te hebben en voor hen te bidden, ging hij hen meer en meer haten en schreef hij op zijn zestigste een boekje dat je puur antisemitisch kunt noemen. Ik heb daar nooit eerder over gelezen - maar het verbaast me niet dat Luther zulke taal uitslaat aangezien hij een man was die met hart en ziel én met 'het gelijk aan zijn zijde' streed voor zaken die naar zijn mening fout waren. Blijkbaar kon hij, zondig als hij volgens zijn eigen overtuiging was, toch in Gods plaats bepalen wat goed en fout was. Soms sloeg hij de plank gigantisch raak en soms dus ook gigantisch mis. Ik mis in zijn houding de bescheidenheid van de Heer Jezus zelf, die bad 'Vergeef hen, zij weten niet wat zij doen', die zei: slaat iemand je op de wang? keer hem de andere toe. Het zou me niks verbazen als zijn rechtlijnigheid en overtuigingskracht een directe oorzaak zijn van de rechtlijnigheid die in veel reformatroische kerken en families tot scheuringen leidt en geleid hebben. Wellicht zou een debatwedstrokd rond de tegenstellingen tussen Erasmus en Luther heel interessant kunnen zijn. In Erasmus' houding proef ik persoonlijk tot mijn verrassing meer van de Heer Jezus dsn in die van Lulther.

27 september 2016, 08:33

Moderator

Refo500 is een internationaal platform en de partners bepalen het programma. Dat kan en mag van alles zijn, vanzelfsprekend ook de negatieve kanten van de reformatie.

27 september 2016, 04:40

Doortje

In aanvulling op onderstaande ben ik benieuwd of er activiteiten of boeken zijn die u aanraadt, met het oog op die vraag over 'militante trekjes' van de Reformatie. Misschien dat er in het kader van de beeldenstorm aandacht voor is? En wellicht is de persoonlijke zoektocht van Willem van Oranje - met historische gevolgen - een treffende invalshoek, als het gaat om de vraag hoe binnen de reformatie werd omgegaan met het dilemma tussen inhoud en macht? Als u tips heeft over activiteiten die raakvlakken hiermee hebben, hou ik me aanbevolen/ Wat me ook wel bezighoudt is: is er in Refo 500 ook aandacht voor de schaduwzijde van de reformatie? het denken en preken over hel en verdoemenis in plaats van over Gods liefde, dat menig mens zodanig aangegrepen heeft, dat het het levenslicht in hart en leven verduisterd heeft? De dieperliggende vraag is: was het de bedoeling van de reformatoren om mensen opnieuw angst aan te jagen met de boodschap dat als ze niet op de juiste manier in God geloven, ze in de hel terecht komen? Is hier ook aandacht voor in Refo 500? Zo vond ik een hele andere kijk op uitverkiezing op de website wereldgeschiedenis.com. Eén die naar mijn idee veel meer in lijn is met de persoon van Jezus. Een citaat: 'God kiest altijd uit ten bate van degenen die Hij niet uitverkoren heeft'. Past deze visie in het oorspronkelijke gedachtengoed van de reformatoren? Waarom wel/niet? Zijn er activiteiten waarin aandacht is voor de negatieve gevolgen van het reformatorisch denken en preken? Is er ruimte voor discussie over de vraag of deze 'vruchten' wellicht aanleiding zijn voor vernieuwing in denken, preken en handelen?

26 augustus 2016, 10:12

Doortje

1. Heel mooi en interessant initiatief, Refo 500! Ik ben al naar de tentoonstelling over Erasmus geweest en het boeide me enorm doordat zijn leven zo levendig werd gemaakt. Wat me bijzonder trof was een kort boekje over zijn briefwisseling met Luther, waarin hij Luther meermalen waarschuwde voor de bloederige gevolgen van Luther's aanpak. En Erasmus heeft gelijk gekregen. Deze gevolgen zijn ook in beeld gebracht in een film over het leven van Luther. Ondanks mijn reformatorische opvoeding is nooit tot mij doorgedrongen hoe groot deze afschuwelijke gevolgen zijn geweest. Het raakt me dat Erasmus Luther hiervoor gewaarschuwd heeft. Waarom heeft Luther toch doorgezet in zijn confronterende aanpak? Had het niet wijzer en zachtzinniger gekund? Was de reformatie wellicht niet alleen een zaak van inhoud, maar stiekem toch ook één waarin macht en revolutie een rol speelden? Ik merk dat er zulke vragen bij me opkomen. Doro Refo 500 zullen er gelegenheden zijn om daar meer inzicht in te krijgen.

9 september 2013, 11:28

Moderator Refo500

De aanduiding 'katholieke hervorming' is een veelgebruikte aanduiding in het onderzoek naar ontwikkelingen in de katholieke kerk van de zestiende eeuw, vandaar dat we deze gebruiken.

7 september 2013, 10:55

R. Benjamin

Bij de vraag 'Is de reformatie alleen protestants?' staat dat de R.K. kerk ook haar eigen hervorming had, genaamd 'contrareformatie'. Het is echter misleidend om binnen de R.K. context het woordje 'hervorming' te bezigen, aangezien zo de suggestie wordt gewekt dat de R.K. kerk daardoor een stukje richting de protestanten opschoof. Men denkt misschien ook aan het Tweede Vaticaans Concilie. Het tegendeel is evenwel het geval: ze werd juist nog strenger Rooms, kroop juist meer in het harnas. Het had niet veel gescheeld of door de contrareformatie was de hele reformatie in bloed gesmoord. Ik zou zeggen: wek geen valse suggesties, geef de waarheid weer. De R.K. kek was destijds een even grote doodsvijand van de christenheid als nu de islam.

Nieuwsbrief

  Na het registreren kunt u kiezen uit de volgende nieuwsbrieven:

  - Refo500 Academic Newsletter
  - Refo500 Nieuwsbrief Nederlands
  - Refo500 Nieuwsbrief Engels
  - Refo500 Nieuwsbrief Duits

 • Werk uw registratie bij