Giften

Stichting Refo500 streeft geen commercieel doel na.

U kunt het werk van Refo500 steunen door een gift over te maken op rekening NL33 RABO 0153741260 ten name van Stichting Refo500, Enschede.

De Belastingdienst heeft Stichting Refo500 met ingang van 1 januari 2010 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat donateurs hun giften aan Refo500 mogen aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook erfenissen en schenkingen kunnen belastingvriendelijk aan Refo500 worden besteed. Kijk voor meer informatie over de regels op de site van de Belastingdienst.

ANBI_nieuwsitem.jpg