Sprekers

Hieronder vindt u de gezamenlijke sprekerspool van Refo500 en de Protestantse Kerk in Nederland. Voor het maken van een afspraak kunt u de sprekers direct benaderen via e-mail. Klik voor meer informatie over de lezingen en de sprekers op de foto of op 'Thema's'. 

500_jaar_protestant_PKN.jpg    Refo500_logo_-_klein.jpg

Kistemaker-Draisma_definitief.png

Thema's

Corine Kistemaker en Tom Draisma zijn verhalenvertellers met verhalen over 'De vrouw van Luther', en andere verhalen die passen bij 500 jaar reformatie.

Frits_de_Ruyter_de_Wildt.png

Thema's

Frits de Ruyter de Wildt is directe nazaat van Michiel de Ruyter en voorzitter van de stichting 'Michiel de Ruyter'

Kerk_en_vrede.png

Thema's

Vereniging KERK en VREDE, Utrecht

Karel_Blei.png

Thema's

Dr. Karel Blei is de vroegere secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk

Ingeborg_Kriegsman.png

Thema's

Ingeborg Kriegsman is schrijfster en fotograaf. Haar specialisme is de geschiedenis van de Boheemse kerkhervormer Jan/Johannes Hus.

Foto-Govert-Jan-Bach.png

Thema's

Drs. Govert Jan Bach is schrijver van het boek Luther en Bach. Twee Grensverleggers.

arjanplaisier.png

Thema's

Dr. Arjan Plaisier is de voormalige scriba van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Koos_Sluiter.png

Thema's

Ds. Koos Sluiter is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en is gespecialiseerd in de verhouding tussen geloof en kunst.

Ton_van_Eijk.png

Thema's

Dr. A.H.C. (Ton) van Eijk is voormalig docent systematische theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht en oud-voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland.

Bernard_Bos.png

Thema's

Bernard Bos is voormalig docent beeldende vakken en culturele vorming.

Dick_Akerboom.png

Thema's

Dr. Dick Akerboom is emeritus universitair docent patristiek en geschiedenis van de theologie aan de Universiteit van Tilburg.

Fam_Kieviet_2.png

Thema's

Fam. J. Kieviet verzorgt beeldpresentaties over kerkhistorische personen voor jong en oud.

Sieth_Delhaas.png

Thema's

Drs. Sieth Delhaas is cultuurhistorica en freelance journaliste.

Klaas_Zwanepol.png

Thema's

Dr. Klaas Zwanepol is emeritus hoogleraar Lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Els_Kloek.png

Thema's

Drs. Els Kloek is zelfstandig historica en initiator en co-auteur van het boek en het project 1001 vrouwen.

BISSCHOP_DE_KORTE_portret.jpg 

Thema's

Mgr. Gerard J.N. de Korte is bisschop van het Bisdom 's-Hertogenbosch.

Sake_Stoppels.JPG

Thema's

Dr. Sake Stoppels is universitair docent Praktische Theologie (specialisaties: kerkopbouw en diaconiek) aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Joanne_Seldenrath.png

Thema's

Drs. Joanne Seldenrath is theologe en bureauredacteur en werkt vanuit haar eigen bedrijf S+Taal als ZZP’er voor organisaties op het gebied van levensbeschouwing en vrouwenbeweging.

Gerrit_de_Fijter.png

Thema's

Ds. Gerrit de Fijter is emeritus-predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en oud-preses van de synode van de PKN.

Peter_Verbaan_goede_foto.png

Thema's

Dr. Peter A. Verbaan is predikant van de PKN-gemeente Oude Kerk te Ermelo en promoveerde in 2011 op het geweten bij Luther, Calvijn en in de rooms-katholieke traditie.

Heleen_Zorgdrager_portret.png

Thema's

Dr. Heleen E. Zorgdrager is hoogleraar Systematische Theologie, met bijzondere opdracht voor Genderstudies aan de Protestants Theologische Universiteit in Amsterdam.

Wim_Dekker.png

Thema's

Dr. Wim Dekker is emeritus-predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en was werkzaam bij de IZB. Hij publiceerde o.a. over Bonhoeffer en over geloven in een agnostische tijd.

Mirjam_van_Veen.png

Thema's

Dr. Mirjam G.K. van Veen is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en specialist op het gebied van de protestantse vrijdenkers, protestantse vluchtelingen, en op het gebied van de luthers-gereformeerde polemiek.

Lydia_Vroegindeweij.png

Thema's

Drs. Lydia Vroegindeweij is theologe en partner bij Uitgeversacademie BV.

Herman_Speelman.png

Thema's

Dr. Herman Speelman is lid van de vakgroep Early Modern Reformed Theology van de Theologische Universiteit Kampen en assistant-docent Oecumenica aan het Grootseminarie Bovendonk. 

Jan_Greven.png

Thema's 

Drs. Jan Greven studeerde theologie en was hoofdredacteur van het dagblad Trouw.

Hans_Snoek.png

Thema's

Dr. Hans Snoek is docent aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en onderzoeker aan de VU.

Joris_Vercammen.jpg

Thema's

Mgr. Joris A.O.L. Vercammen is de oud-katholieke Aartsbisschop van Utrecht.

Geert_van_Dartel.png

Thema's

Drs. Geert van Dartel is secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene met standplaats 's-Hertogenbosch.

Eddy_Seesing.png

Thema's

Eddy Seesing is initiator en fotograaf van het project Religie Nu – Spiritualiteit in Nederland.

Jurjen_Zeilstra.png

Thema's

Dr. drs. Jurjen Zeilstra is theoloog en historicus. Hij is predikant te Hilversum, Protestantse wijkgemeente Regenboogkerk.

Cees_van_der_Kooi.png

Thema's

Dr. Cees van der Kooi is hoogleraar westerse systematische theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en directeur van het CERT.

Tjaard_Barnard.png

Thema's

Dr. Tjaard Barnard is predikant van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam en rector en docent aan het Remonstrants Seminarium.

Martien_Brinkman.png

Thema's

Dr. Martien Brinkman is emeritus hoogleraar oecumenische/interculturele theologie aan de VU. Hij was vanaf 2005 tot 2015 directeur van het International Reformed Theological Institute (IRTI).

Kick_Bras.png

Thema's

Ds. Kick Bras is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en als onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.

Andreas_Whle.png

Thema's

Dr. Andreas Wöhle is predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam.

erik_de_boer.png

Thema's

Dr. Erik A. de Boer is hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Piet_Hogendoorn.jpg

Thema's

Piet Hogendoorn was docent geschiedenis en maatschappijwetenschappen.

Christa_Boerke.png

Thema's

Drs. Christa Boerke is docent kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn.

Peter_Siebe.png

 

Thema's

Peter Siebe is kerkhistoricus, journalist en duurzaamheidscoach. Hij maakte tot februari 2016 als EO-radioverslaggever reportages over inspirerende gelovigen als Augustinus, Dietrich Bonhoeffer en Søren Kierkegaard.

 

Jan_Dirk_Wassenaar_1.jpg

Thema's

Dr. Jan Dirk Wassenaar is predikant bij de Protestantse Kerk Nederland te Hellendoorn.

gdenhartogh.jpg

Thema's

Dr. G. den Hartogh is predikant van de PKN wijkgemeente 'De Ark' Krimpen aan den IJssel en heeft in de periode 1996-1999 onderzoek gedaan naar en is gepromoveerd op het onderwerp 'Providentia Dei' (voorzienigheid Gods).

TanjaKoottenspreker.png

Thema's

Drs. Tanja Kootte is J.G. van Oord Jzn. conservator voor het protestantisme van het Museum Catharijneconvent te Utrecht.

HendroMunstermanSpreker.png

Thema's

Hendro Munsterman is katholiek theoloog en werkzaam aan de Université Catholique de Lyon (Katholieke Universiteit van Lyon), waar hij dogmatische theologie doceert en directeur is van een pastoraal-theologisch centrum. Ook is hij lid van de werkgroep Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord.

Arnoldhuijgenspreker.png

Thema's

Dr. Arnold Huijgen is universitair hoofddocent systematische theologieaan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

 SHiebschJPG.jpg

Thema's

Dr. Sabine Hiebsch is onderzoeker op de W.J. Kooiman-J.P. Boendermaker Lutheronderzoeksplaats aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

 WimVerboomspreker.png

Thema's

Dr. Wim Verboom is emeritus hoogleraar in de Geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme en heeft vele publicaties over de Heidelbergse Catechismus op zijn naam staan.

PdeVriesspreker.png

Thema's

Ds. P. de Vries is docent bijbelse theologie en hermeneutiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam vanwege het Hersteld Hervormd Seminarium. Daarnaast is hij parttime predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente te Boven-Hardinxveld.

HenkFolmerSpreker.png

Thema's

Henk Folmer heeft jarenlang een intensieve literatuurstudie gedaan naar zowel de maatschappelijke ontwikkelingen die het proces van reformeren in de 16e eeuw hebben versterkt, alsook naar de wederzijdse beïnvloeding van Reformatie en maatschappij in de periode van eind 16e eeuw tot en met de 20e eeuw.

SimonKadijkspreker.png

Thema's

Simon Kadijk heeft theologie gestudeerd in Kampen (PKN) en in Apeldoorn (TUA) en is thans directeur van Donatus Verzekeringen, dé kerken- en monumentenverzekeraar in Nederland.

JKronenburgSpreker.png

Thema's

Dr. J. Kronenburg is emeritus predikant van de Nederlands Hervormde Kerk, gepromoveerd op een dissertatie over het bisschopsambt in een reformatorische Kerk,

PatrickNullensspreker.png

Thema's

Dr. Patrick Nullens is hoogleraar Systematische Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Naast hoogleraar is hij rector van deze universiteit.

Bernhard_Reitsma.png

Thema's

Dr. Bernhard Reitsma is bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij zich bezighoudt met de context van de islam; verder is hij docent missiologie en projectleider centrum islam en multiculturaliteit aan de CHE.

LodyBvandeKampSpreker.png

Thema's

Rabbijn Lody B. van de Kamp (BEd.) publiceert in de landelijke media over Jodendom en Israel in het algemeen en over de verhouding Christendom en Jodendom in het bijzonder. Hij geeft lezingen en colleges, ook binnen het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs.

AnneJaapvandenBergSpreker.png

Thema's

Dr. Anne Jaap van den Berg is kerkhistoricus. Sinds 1999 is hij bibliothecaris van het Nederlands Bijbelgenootschap.

FrankvanderPolspreker.png

Thema's

Dr. Frank van der Pol was hoogleraar Kerkgeschiedenis en Symboliek aan de Theologische Universiteit in Kampen.

Wim_van_Vlastuin_3.jpg

Thema's

Dr. Wim van Vlastuin is hoogleraar theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme aan de VU en rector van het Hersteld Hervormd Seminarie. 

HarmveldmanSpreker.png

Thema's

Dr. Harm Veldman is oud-docent geschiedenis en kerkhistoricus. Hij publiceert regelmatig in de christelijke pers.

PeterBenSmitspreker.png

Thema's

Dr. Peter-Ben Smit is als universitair docent Nieuwe Testament verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en bekleedt de bijzondere leerstoel voor “Oude katholieke kerkstructuren” vanwege de St. Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht.


Reageer op dit artikel

0 Reacties

Nieuwsbrief

  Na het registreren kunt u kiezen uit de volgende nieuwsbrieven:

  - Refo500 Academic Newsletter
  - Refo500 Nieuwsbrief Nederlands
  - Refo500 Nieuwsbrief Engels
  - Refo500 Nieuwsbrief Duits

 • Werk uw registratie bij