Reformatiejaar 2017

Deze webpagina biedt een overzicht van de activiteiten en producties die vanuit Refo500 in Nederland worden aangeboden naar aanleiding van de 500e verjaardag van de reformatie in 2017. 

Orientatiereis 'Luther'

Om je goed voor te bereiden op je eigen groepsreis naar de Duitse deelstaten Thüringen en Saksen, het Lutherland, biedt DrieTour jou de unieke mogelijkheid deel te nemen aan deze speciale oriëntatiereis, 21-25 november 2016. Meer

Educatief materiaal

Erdee Media Groep ontwikkelt samen met auteurs uit verschillende kerken en Refo500 educatief materiaal voor scholen en kerkelijke gemeenten, dat waarschijnlijk januari 2017 beschikbaar zal zijn. Meer informatie volgt.

Educatief materiaal bij de film Storm

In 2017 gaat de historische jeugdthriller Storm in première. Young Crowds ontwikkelt het educatieve materiaal bij de film, bestaande uit een werkboekje en digitale lessen voor leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. In het materiaal komt het verhaal van Storm en thema's uit de historische periode van de Reformatie uitgebreid aan bod. Hiermee raakt het educatief materiaal thema's als 'vrijheid van meningsuiting', 'vrijheid van geloof' en 'het ontstaan van het Protestantisme' die, ook voor leerlingen, onverminderd actueel zijn.

Lokale activiteiten

Afgevaardigden van diverse kerken in Nederland zijn op initiatief van Refo500 met elkaar in gesprek gegaan. Daarbij is afgesproken dat activiteiten rondom 500 jaar reformatie vooral lokaal en in samenwerking met de verschillende kerken zullen plaatsvinden. Refo500 zal dit stimuleren met een aanbod, dat op dit moment door verschillende Refo500-partners wordt ontwikkeld.

Bijbelstudiedag 2017

De jaarlijkse Bijbelstudiedag van Steunpunt Bijbelstudie vindt plaats op 20 april 2017. Hoofdspreker is Herman Selderhuis (Refo500 en Theologische Universiteit Apeldoorn), met als voorlopige titel van zijn lezing: 'De Bijbel alleen. Maar hoe dan?'

Gemeenteschets Luther Breaking News for 2017

Steunpunt Bijbelstudie heeft een gemeenteschets ontwikkeld, bedoeld voor plaatselijke gemeenten. De schets richt zich op drie leeftijdsgroepen: 12-16 jaar, 16-25 jaar en 25+. 

Reformatie: toen en nu

Het Hersteld Hervormd Seminarie biedt in samenwerking met Driestar educatief een serie openbare colleges aan. De docenten overwegen wat de Reformatie heeft gebracht en wegen hoe we er nu voorstaan.

15 september 2017 prof. dr. W. van Vlastuin Rechtvaardiging
29 september 2017 dr. P. de Vries Sola Scriptura
13 oktober 2017 dr. R. van Kooten Vreemdelingschap
najaar 2018
dr. P.C. Hoek Vrijheid en gehoorzaamheid
najaar 2018
drs. J.L. Schreuders Kerk en ambt (gelovigen)
najaar 2018
dr. B.J. Spruyt Beelden reformatie in Nederlandse kerkgeschiedenis

Meer informatie volgt.

Groot Reformatiekoor

Het Groot Reformatiekoor is een gemengd koor dat in 2016 en 2017 diverse composities ten gehore hoopt te brengen die gerelateerd zijn aan de Reformatie en aan Maarten Luther. Vanaf de leeftijd van 16 jaar is iedereen welkom op dit ‘alle-leeftijdenkoor’. Lees hier meer.

Bioscoopfilm Storm

Internationale productie van producent Bijker Film & TV, co-initiator Refo500, regisseur Dennis Bots en scenarioschrijver Karen van Holst Pellekaan. Meer

Tentoonstelling Museum Catharijneconvent, Utrecht

De kracht van Luther: grote tentoonstelling in het Museum Catharijneconvent over Luther en zijn invloed in de Nederlanden. Van 22 september 2017 t/m 28 januari 2018. Ontdek de kracht van Luther in woord, beeld en muziek! Meer